तपार्इहरु लार्इ बाह्रविसे नगरपालिकामा हार्दिक स्वागत गर्दछाै‌ ।

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

ईमेल: Nimphunjo@gmail.com
फोन नं: 9851077128

नगर उप प्रमुख

ईमेल: pakhrin311@gmail.com
फोन नं: 9841590646