तपार्इहरु लार्इ बाह्रविसे नगरपालिकामा हार्दिक स्वागत गर्दछाै‌ ।

बाह्रविसे नगर क्षेत्रभित्र लगार्इने सेवा शुल्क ,दस्तुरकाे विवरण ।

आर्थिक वर्ष: