तपार्इहरु लार्इ बाह्रविसे नगरपालिकामा हार्दिक स्वागत गर्दछाै‌ ।

बाहविसे नगरपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू लार्इ स्वागत कार्यक्रम ।